РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ В ГІМНАЗІЇ ТА ЛІЦЕЇ

Тези доповідей

Всеукраїнської науково-практичної конференції

(26-27 січня 2021 року, м. Ірпінь, Україна)

Теорія і практика розвивального навчання в Україні

Бєлікова Т. М. Розвиток навичок ХХІ століття через проєктну діяльність гімназистів

Даниленко Л. І. Розвиток технології розвивального навчання у загальноосвітньому навчальному закладі України

Жигаль З. М. Музично-педагогічні аспекти розвивального навчання

Курмишева Н. І. Педагогічний менеджмент системи розвивального навчання

Лавриненко Н. В., Проботюк О. Д. Школа розвивального навчання – школа для майбутнього: досвід, реалії, перспективи

Організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в освітньому процесі гімназії

Тюріна Л. Г. Проектна діяльність в гімназичних класах Ірпінського навчально-виховного об’єднання «Освіта»

Організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в освітньому процесі ліцею

Устич Ю. П. Професійний розвиток учителів в умовах упровадження моделі реалізації системи розвивального навчання в гімназії і ліцеї

Система розвивального навчання і сучасні інформаційно-комунікаційні технології

Близнюк Т. О. Реалізація розвивального навчання на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

Бондар Т. О. Інструменти самоменеджменту в контексті розвивального навчання

Карбань О. М. Організація дослідницької діяльності учнів на уроках української мови засобом моделювання в системі розвивального навчання

Рубленко В. М. Реалізація системи розвивального навчання на уроках історії

Садовніченко А. В. Модернізація методів та прийомів розвивального навчання в умовах сучасності

Яблочніков С. Л. Аспекти проектування сучасного навчального контенту із використанням засобів створення віртуальної реальності

Збірник тез доповідей конференції у форматі PDF