Управління освіти і науки Ірпінської міської ради Київської області оголошує конкурс на посаду директора Ірпінського навчально-виховного об’єднання “Освіта” Ірпінської міської ради Київської області, яке знаходиться за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Привокзальна площа, 5.

Кваліфікаційні вимоги до кандидата на посаду. Керівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має, як правило, вищу педагогічну освіту на рівні магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, високі моральні якості, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсі: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних»; автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); копія паспорта громадянина України; копія документа про вищу освіту (з додатком) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання; довідка про відсутність судимості; довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; мотиваційний лист, складений у довільній формі; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. Вищезазначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою).

Строк подання документів: з 29.04.2021 року по 28.05.2021 року включно. Документи приймаються  в управлінні освіти і науки Ірпінської міської ради за адресою: м. Ірпінь, вул. Шевченка, 3-а, кабінет № 11, щоденно з 9-00 до 17-00, окрім вихідних та святкових днів, уповноваженою особою – головним спеціалістом Касянюк Тетяною Сергіївною, тел. (04597) 61-190, irpin.osvita@gmail.com.

Основні етапи проведення конкурсу:

  • 29.04.2021 р. – 13.05.2021 р. (включно) прийом управлінням освіти і науки Ірпінської міської ради заяв від представників інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, Ірпінської міської організації профспілки працівників освіти і науки та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо) для включення їх до складу конкурсної комісії;
  • 17.05.2021р. – 19.05.2021р. відбір заяв шляхом жеребкування (за потреби) представників інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників, Ірпінської міської організації профспілки працівників освіти і науки та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо) для включення їх до складу конкурсної комісії;
  • 20.05.2021 р. – 21.05.2021 р. затвердження персонального складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду директора закладу загальної середньої освіти;
  • 31.05.2021 р. – 04.06.2021 р. перевірка документів та прийняття рішення про допущення до конкурсу кандидатів на посаду директора;
  • 03.06.2021 р. – 04.06.2021 р. оприлюднення списку кандидатів на посаду директора, яких допущено до участі у конкурсі;
  • 07.06.2021 р. – 11.06.2021 р. – ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування;
  • про дату, час і місце проведення засідання конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора буде повідомлено додатково.

Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати за тел.: (04597) 63-282, 67-000.

Рекомендовані новини